TIẾNG ANH TRẺ EM

Cải thiện một cách hiệu quả các kỹ năng tiếng Anh của học viên

Chương trình TIẾNG ANH TRẺ EM được chia thành nhiều khóa học khác nhau. Mỗi khóa học bao gồm nhiều cấp độ được sắp xếp theo trình tự từ căn bản đến nâng cao nhằm từng bước cải thiện một cách hiệu quả các kỹ năng tiếng Anh của học viên. Chương trình học này được thiết kế theo hai định hướng: Luyện cho học viên thi các kỳ thi tiếng Anh quốc tế dành cho trẻ em, bao gồm STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET và PET Đặc biệt, mọi cấp độ của các khóa học trong chương trình này đều được thiết kế như một phần của hệ thống đào tạo tích hợp của chúng tôi nhằm giúp học viên ở bất kỳ cấp độ nào của bất kỳ khóa học nào cũng có thể học chuyển tiếp giữa các khóa học ở cấp độ tương đương. Quan trọng hơn nữa là học viên có thể tiếp tục việc học tiếng Anh của mình ở các khóa tiếng Anh chứng chỉ quốc tế như IELTS và TOEIC.

TẢI BROCHURE

TIẾNG ANH CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE CHO TRẺ EM

Các khóa học TIẾNG ANH CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE CHO TRẺ EM được thiết kế dành cho học viên từ 03 đến 12 tuổi. Các khóa học này sẽ từng bước cải thiện kỹ năng tiếng Anh của học viên để có thể tham dự các kỳ thi lấy các chứng chỉ Cambridge dành cho trẻ em như Starters, Movers, Flyers, KET, và PET. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ được đào tạo để có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội thường gặp. Thông tin cụ thể về các khóa học này như sau.

XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM