TIẾNG ANH THIẾU NIÊN VÀ NGƯỜI LỚN

Khóa học hiệu quả và phù hợp với trình độ tiếng Anh nền tảng của mình

Chương trình  TIẾNG ANH THIẾU NIÊN VÀ NGƯỜI LỚN được chia thành nhiều khóa học khác nhau. Mỗi khóa học bao gồm nhiều cấp độ được sắp xếp theo trình tự từ căn bản đến nâng cao nhằm từng bước cải thiện một cách hiệu quả các kỹ năng tiếng Anh của học viên. Chương trình học này được thiết kế dành cho học viên từ 12 tuổi trở lên và theo ba định hướng chính: (1)   Đào tạo tiếng Anh giao tiếp tổng quát trong môi trường giao tiếp quốc tế; (2)   Luyện các kỹ năng tiếng Anh, chủ yếu là kỹ năng phát âm, ngữ pháp và viết. (3)   Luyện thi cho học viên muốn có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS hay TOEIC; Đặc biệt, các khóa học của cả ba định hướng trên đều được thiết kế tích hợp giúp học viên có thể học chuyển tiếp giữa các khóa học của chương trình ở các cấp độ tương đương. Chương trình học này có thông tin chi tiết như sau.

TẢI BROCHURE

TIẾNG ANH GIAO TIẾP TỔNG QUÁT

Khóa học tiếng Anh Giao Tiếp Tổng Quát được thiết kế dành cho học viên ở độ tuổi từ 12 trở lên. Khi theo khóa học này, học viên sẽ được từng bước cải thiện kỹ năng tiếng Anh để có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội thường gặp. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học viên với trình độ tiếng Anh khởi điểm khác nhau, khóa học này được chia thành 08 cấp độ từ căn bản tới nâng cao sao cho bất kỳ ai yêu thích học tiếng Anh giao tiếp tổng quát cũng có thể tìm được một cấp độ học thích hợp cho mình. Thông tin cụ thể về các cấp độ của khóa học này như sau.

XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM

LUYỆN THI TIẾNG ANH CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

Các khóa học LUYỆN THI TIẾNG ANH CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ được thiết kế dành cho học viên ở độ tuổi từ 15 trở lên. Dựa trên cơ sở của sự công nhận quốc tế và tính hữu ích trong thực tế của các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Trung tâm chúng tôi lựa chọn tập trung chủ yếu vào việc đào tạo học viên để thi chứng chỉ IELTS và chứng chỉ TOEIC. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học viên với trình độ tiếng Anh khởi điểm khác nhau, các khóa học IELTS cũng như TOEIC đều bao gồm các cấp độ từ căn bản tới nâng cao sao cho bất kỳ ai có nhu cầu luyện tiếng Anh để có được các chứng chỉ này đều có thể tìm được một cấp độ học thích hợp cho mình.

Thông tin về các khóa học IELTS và TOEIC như sau.

Liên Hệ Tư Vấn

IELTS

Khóa học IELTS được chia thành 06 cấp độ khác nhau được sắp xếp theo trình tự từ căn bản đến nâng cao nhằm từng bước cải thiện một cách hiệu quả các kỹ năng tiếng Anh cho học viên. Khóa học này được kỳ vọng sẽ giúp học viên có được chứng chỉ IELTS – chứng chỉ tiếng Anh được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới – như mong đợi. Khóa học được thiết kế kỹ lưỡng nhằm thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu của kỳ thi IELTS. Bên cạnh đó, khóa học này có thể tích hợp với các khóa học Tiếng Anh giao tiếp tổng quát của trung tâm chúng tôi. Các cấp độ cụ thể của khóa học này có thông tin chi tiết như sau.

XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM

TOEIC

Khóa học TOEIC được chia thành 06 cấp độ khác nhau được sắp xếp theo trình tự từ căn bản đến nâng cao nhằm từng bước cải thiện một cách hiệu quả các kỹ năng tiếng Anh cho học viên. Khóa học này được kỳ vọng sẽ giúp học viên có được chứng chỉ TOEIC – chứng chỉ tiếng Anh được công nhận rộng rãi bởi các doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở giáo dục đào tạo trên thế giới – như mong đợi. Khóa học được thiết kế kỹ lưỡng nhằm thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu của thi TOEIC theo cấu trúc mới. Bên cạnh đó, khóa học này có thể tích hợp với khóa học Tiếng Anh giao tiếp tổng quát của trung tâm chúng tôi. Các cấp độ cụ thể của khóa học này có thông tin chi tiết như sau.

XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM